สำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางการรับเงินประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตร และบำนาญชราภาพ ผ่านพร้อมเพย์ เพื่อความสะดวกสบาย และง่ายในการรับเงินสุดๆ

19 ตุลาคม 2564